perjantai 3. elokuuta 2018

Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin päivä kuntoutus- ja arviointiyksikössäTervehdys!

Seuraavassa kirjoituksessa pääsette tutustumaan toimintaterapeutti Sannan ja fysioterapeutti Hennin tyypilliseen päivään kuntoutus- ja arviointiyksikössä.

Aloitamme päivän perehtymällä kuntoutujien päivittäisiin merkintöihin ja selvitämme, onko jotain erityistä tapahtunut ja onko huomioitavaa tulevalle päivälle. Tämän jälkeen päivä jatkuu aamutoimien arviointeihin. Arvioinnin tarkoituksena on kartoittaa kuntoutujan omaa aktiivisuutta sekä olemassa olevia toimintamahdollisuuksia. Toimintaterapeutti selvittää onnistuisiko kuntoutuja osallistumaan ohjauksen, mallintamisen tai pienapuvälineiden turvin aamutoimiin aktiivisemmin. Pienapuvälineitä löytyy moneen tilan-teeseen ja niillä pyritään mahdollistamaan omatoimisuus. Fysioterapeutti arvioi tarkemmin aamutoimilla kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä sekä miettii suurempien apuvälineiden, kuten rollaattorin, WC-istuimen korokkeen tai liukulaudan, tarpeellisuutta.

Aamutoimien jälkeen toimintaterapeutin on aika arvioida kuntoutujan ruokailutilanne. Ruokailu-tilanteissa voidaan arvioida syönnin aikana käden motoriikkaa, esineiden hahmottamista ja ruo-kailuvälineiden käyttöä sekä jäl-leen pienapuvälineiden tarve. Ruokailun jälkeen on tilaisuus yksi-löharjoituksille, joilla pyritään edistämään kuntoutujan toimintakykyä. Tällaisia harjoituksia voivat olla esimerkiksi keittiötoimintojen harjoittelu, kognitiivisten valmiuksien parantaminen ja arviointi sekä hienomotoriset käden har-joitteet. Nämä ovat sellaisia taitoja, joita voidaan toteuttaa myös ryhmässä. Ryhmään valitaan sellaiset kuntoutujat, jotka hyötyvät samankaltaisista harjoitteista. Ryhmässä toimiminen on samalla sosiaalista kuntoutusta ja siinä harjoitellaan muun tekemisen ohella myös sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Yhdeksästä eteenpäin fysioterapeutin päivä jatkuu kuntosaliryhmien ohjauksessa, johon osallistuu sekä tehokuntoutujia että lyhytaikaiskuntoutujia. Kuntosa-iharjoittelulla on tarkoitus kehittää kun-toutujien lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä tasapainoa. Kuntosalilla on mahdollista harjoitella mm. kuntosalilaitteilla sekä tehdä kävelyharjoitteita nojapuiden välissä ja tasapainoharjoitteita kaiteen tu-ella. Ehdottomia kuntoutujien suosikkeja ovat Motomed sekä NuStep kuntosalilaitteet. Kuntosalilla riittää vilskettä ja innokkaita harjoittelijoita päivittäin.

 
Vauhdikkaan aamupäivän ja lounastauon mahdollistaman täyden vatsan, rollaattorin jarrujen kiristyksen ja jalkalaudan liukuesteen asentamisen jälkeen on aika lähteä kartoittamaan tehokuntoutujan asuntoa. Tehokuntoutu-jien tavoitteena on ensisijaisesti kotiin pääsy ja tätä tuetaan tekemällä terapiahenkilöstön ja kuntoutujan kanssa yhdessä kotikäynti. Kotikäynnin tarkoitus on arvioida asunnon esteettömyyttä ja kartoittaa toimintaympäristöä. Kotikäynnillä toimintaterapeutti ja fysioterapeutti miettivät yhteistuumin, millä keinoilla kotona asuminen on mahdollista.

Toimintaterapeutti arvioi kotona arjen askareiden toteutumista ja yleensä kotikäynnin yhteydessä toteutetaan toiminnallinen harjoite, kuten kahvinkeitto. Fysioterapeutti arvioi kuntoutujan liikkumista kotioloissa, mm. rappusissa kulkua, sänkyyn tai WC:hen siirtymistä sekä mahdollista tukikahvojen tarvetta. Lisäksi arvioidaan, onko asunto esteetön liikkuessa rollaattorin tai pyörätuolin kanssa. Käynniltä tehdään yhdessä kirjaus, johon mahdolliset apuvälinesuositukset ja asunnon muutostyön tarpeet tulevat esille. Kotikäynti myös mahdollistaa näkemään pintaraapaisun kuntoutujan elämästä ja persoonallisuudesta, joka on arvokasta tietoa kuntoutuksessa.

Päivästä riippuen iltapäivät vaihtelevat ja parina iltana viikossa toimintaterapeutin ja fysioterapeutin iltapäivä koostuu yksilöharjoitteiden lisäksi teho-kuntoutuskokouksista. Tehokuntoutuskokouksessa käsitellään yhdessä moniammatillisen tiimin kesken tehokuntoutujan asioita. Kuntoutuskokouksen aikana kartoitetaan suunnitelmaa, jota toteutetaan tulevien päivien aikana.

Terapiahenkilöstön päivä on kaikessa yksinkertaisuudessaan erittäin monipuolinen ja parasta erityisasumisessa on se, ettei mikään työpäivä ole samanlainen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti