lauantai 11. toukokuuta 2019

Apotti laajeni Vantaalle

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön Vantaan kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluissa lauantaina 11.5.2019.

Apotin käyttäjäkunta kasvoi varhain lauantaiaamuna, jolloin noin 2 300 Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liittyi järjestelmän piiriin. Käyttöönotto sujui odotusten mukaan.

– Kiitos isosta yhteisestä työstä ja voimanponnistuksesta. Nyt meillä on käytössä uusi, moderni eri ammattilaisten yhteinen järjestelmä, joka kehittyy käyttökokemusten myötä koko ajan, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen iloitsee.

Käyttöönoton aikaiseen tukeen on varauduttu hyvin. Laaja joukko Apotin ja Epicin asiantuntijoita kiertää Vantaalla kenttätukena tai auttaa etänä. Lisäksi järjestelmää käyttävien ammattilaisten avuksi on koulutettu noin 330 vantaalaista tukihenkilöä, jotka avustavat käyttäjiä paikan päällä kaupungin eri toimipisteissä.

Apotti muuttaa toiminta- ja kirjaamistapoja, joten uuden toimintalogiikaltaan erilaisen järjestelmän käyttäminen vie alkuun ammattilaiselta enemmän aikaa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmään viedään tiedot rakenteisessa muodossa, eli kirjaukset tehdään yhteisten, etukäteen sovittujen kirjaamispohjien mukaan. Apotin tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa ammattilaistan työtä. Työntekijäroolista riippuen järjestelmään on rakennettu erilaisia koontinäyttöjä, joiden avulla ammattilainen voi johtaa ja suunnitella omaa työtään. Järjestelmässä on myös ohjaavia työnkulkuja, sekä järjestelmä muistuttaa, jos jokin vaihe on jäänyt tekemättä. Näin Apotti helpottaa työntekijöiden muistikuormaa ja lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Järjestelmän muokkaus jatkuu käyttöönoton jälkeen
Apotti-järjestelmään on tehty paljon parannuksia sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön viime marraskuussa HUS Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Maailman ensimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot yhdistävää järjestelmää on testattu paljon. Silti Vantaalla ja Apotissa on varauduttu tuhansiin vikailmoituksiin ja tukipyyntöihin ensimmäisinä viikkoina.
Järjestelmän käyttäjiä kehotetaan aktiivisesti raportoimaan havaitsemistaan ongelmista, jotta ne saadaan pikaisesti korjattua. Palautejärjestelmän kautta tuleva kehityspalaute on toivottavaa, jotta järjestelmää saadaan kehitettyä ammattilaisia parhaiten palvelevaan muotoon. Apotin rakentaminen ja kehitystyö jatkuvat sitä mukaa, kun lisää käyttäjiä tulee sen piiriin. Kaikki havainnot raportoidaan jatkokehitystä varten.

– Vasta käytäntö lopulta osoittaa, mikä toimii parhaiten. Otamme mielellämme palautetta vastaan, että pääsemme ongelmiin mahdollisimman pian käsiksi, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.

Seuraava käyttöönotto on marraskuussa 2019, jolloin Apotti-järjestelmään liittyvät Vantaan suun terveydenhuolto, päihdepalvelut, vammaispalvelut, työllisyyspalvelut ja perheoikeudelliset asiat.

Katso Apotin käyttöönoton jälkeiset tilapäiset muutokset Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa: vantaa.fi/apotti.

Oy Apotti Ab syntyi kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-järjestelmä Apotti otetaan käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella sekä Apotti-kunnissa vaiheittain. Peijaksen jälkeen Apotin käyttöönottoa jatketaan porrastetusti niin, että vuoden 2020 lopussa järjestelmällä on noin 45 000 käyttäjää ja sen piiriin kuuluu 1,6 miljoonaa kuntalaista.