torstai 31. toukokuuta 2018

Olisiko suomalaisesta vanhustenhoidosta vientituotteeksi? 

Vanhustenhoidosta puhutaan paljon ja uutisointi ei aina ole positiivista. Olemme Vantaalla rohkeasti oman toiminnan hoivakodeissa avanneet ovemme vieraiden tulla – läheltä ja kaukaa. Tänä keväänä olemme saanet vieraiksemme muun muassa suomalaisia kansanedustajia ja hollantilaisen ministeritason delegaation.

Mitä halusimme vieraille esitellä? Kansanedustajien vierailu liittyi kansainväliseen sairaanhoitajan päivään ja heille tarjottuun haasteeseen tulla tutustumaan sairaanhoitajien arkityöhön. Ihanan moni otti haasteen vastaan. Keskustelimme työelämän muutoksista, rekrytoinnin haasteista, vanhustyön houkuttelevuudesta ja asukkaiden arjesta. Kansanedustajat pääsivät mukaan hoivatyön arkeen tutustumalla mm. lääkehoitoon sekä pullan leivontaan. Hoivakotielämän eri puolet ja näkökulmat samalla vierailulla.Hollantilaisille vieraille tarjosimme tietopaketin vantaalaisille ikäihmisille tarjottavista palveluista ja hoivakotien hoitofilosofiasta. Erityisen kiinnostuneita he olivat hoivateknologiasta, keskitetystä asiakasohjauksesta ja ”yhden luukun” -mallista, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelut yhden yhteydenoton jälkeen. Monelle oli myös mieluisaa tutustua hoivakodin tiloihin, asukkaisiin ja heidän arkeensa. Vieraat saapuivat hoivakotiin kesken asukaskokouksen ja asukkaiden ja vierailijoiden kesken syntyi hienoa vuoropuhelua ”miksi olette tulleet juuri tänne meille” ja ”mitä näkemästänne viette kotimaahanne”. Muutama menneen elämän muistokin tuli yhteisesti jaettua.


Palataan otsikon kysymykseen. Olisiko suomalaisesta vanhustenhoidosta vientituotteeksi? Varmasti ainakin vantaalaisesta vanhustyöstä on. Vantaalaisen hoivatyön perustana oman toiminnan hoivakodeissa on ihmislähtöinen ajattelu, jossa asukas opetellaan tuntemaan elämänhistorian kautta. Olemme luvanneet, että asukkaat saavat elää meillä oman näköistään elämää ja pyrimme toteuttamaan heidän toiveitaan. Kehittämistyö on jatkuvaa ja haluamme olla edelläkävijöitä. Johtamisen näkökulmasta on mahtavaa, että osaavasta työntekijäjoukosta löytyy aina innokkaita esittelijöitä vieraita vastaanottamaan.

Ovet ovat auki jatkossakin ja kahvit keitellään kaikille vieraille! Tervetuloa!


Anne Heikkala
asumispalvelujen päällikkö vs.