perjantai 17. tammikuuta 2014

Vantaan kaupungin omat hoiva- ja vanhainkodit

Vantaan kaupungilla on kolme omaa hoiva- ja vanhainkotia: Simonkylän vanhustenkeskus, Myyrinkoti ja Metsonkoti. Niissä me järjestämme sekä lyhytaikaishoitoa omaishoitajien tueksi että pitkäaikaishoitoa asukkaille, jotka eivät enää selviydy kotiin järjestettävien palvelujen turvin.


Lyhytaikaishoiva
Me tähtäämme Vantaalla aina siihen, että jokainen voisi asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tätä tavoitetta me tuemme mm. lyhytaikaishoidon palveluilla. Annamme omaishoitajalle tukea jaksamiseen ja kuntoutamme hänen läheistään moniammatillisen tiimin voimin. Kaksi yksikköämme on erikoistunut pelkästään kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon. Toimintamme perustuu tutkimuksiin ja näyttöön.

Pitkäaikaishoiva
Pitkäaikaishoiva on tarkoitettu asukkaille, jotka eivät sairauksien, muistihäiriön tai muiden toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi selviydy kotiin järjestettävien palveluiden turvin.

Pitkäaikaishoidolla haluamme tukea ja edistää asukkaan hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua. Olemme tehneet aktiivisen hoiva-asumisen palvelulupauksen, jossa korostuvat toimintakyvyn ja asiakkaan osallistumisen merkitys elämänlaatutekijänä silloin kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Pyrimme toteuttamaan asukkaille merkityksellisen arjen, johon kuuluu päivittäinen yhdessäolo ja mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan. Tahdomme antaa asukkaille myös mahdollisuuden päästä ulkoilemaan säännöllisesti. Järjestämme asiakkaille päivittäin suunniteltua toimintaa, joka mahdollistaa virikkeellisen arjen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen.

Asukkaat voivat tarvittaessa elää hoitoyksikössä elämänsä loppuun saakka. Hoitoon kuuluu myös hyvä saattohoito.


Tehostettu asumispalvelu
Tehostettu asumispalvelu on ympärivuorokautista hoiva-asumista hoiva- ja pienryhmäkodeissa. Se on tarkoitettu asukkaille, jotka eivät muistisairauden tai muiden toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi selviydy omaan tai palvelutalokotiin järjestettävien palveluiden turvin.

Asukkaiden avuntarve on säännöllistä ja jatkuvaa siten, että hoidettavat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa. Asukkaiden sairaudet ovat siinä määrin vakaassa tilassa, että sairaalahoitoa ei tarvita. Asukkaat voivat elää tehostetun asumispal-velun hoitokodissa elämänsä loppuun saakka. Tehostettuun asumispalveluun kuuluu myös hyvä saattohoito.

Tehostettua asumispalvelua järjestetään sekä kaupungin omissa yksiköissä että palveluita ostetaan yksityisiltä hoiva-alan yrityksiltä.

Vanhainkotihoito
Vanhainkotihoito on ympärivuorokautista hoiva-asumista laitoshoidossa. Se on tarkoitettu asukkaille, jotka eivät merkittävien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi selviydy kevyemmässä palvelussa. Asukkaiden avuntarve on säännöllistä ja jatkuvaa siten, että hoidettavat tarvitsevat kahden henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Asukkaiden sairaudet ovat siinä määrin vakaassa tilassa, että sairaalahoitoa ei tarvita. Asukkaat voivat elää vanhainkodissa elämänsä loppuun saakka ja hoitoon kuuluu myös hyvä saattohoito.

Meille töihin
Vantaan kaupunki ilmoittaa kaikki avoimet työpaikat verkkosivuillaan ja työvoimatoimiston sivuilla sekä osittain myös sanomalehdissä ja ammattilehdissä. Henkilöstö- ja kehittämiskoordinaattori Raili Raivio, puh. 8393 2470, etunimi.sukunimi@vantaa.fi.


keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Vantaan taiteilijaseuran kiertonäyttelyssä jälleen vaihto

Vantaan taiteilijaseuran kiertonäyttelyt vaihtuivat jälleen Myyrinkodissa ja Simonkylän vanhustenkeskuksessa. Kiertonäyttely kestää kerrallaan kaksi kuukautta. Tällä hetkellä Myyrinkodissa on Carita Nissisen teoksia ja Simonkylässä Saila Purasen valokuvanäyttely "Koti-Karjala".
Tässä pari kuvaa eilisistä Simonkylän avajaisista. Näyttelyn avajaisissa syntyi runsaasti keskustelua karjalaisuudesta ja evakkona olemisesta.