keskiviikko 5. elokuuta 2020

Läheisten kanssa jatketaan yhteistyötä paremman erityisasumisen kehittämiseksi

Keväällä haasteet toimivan ja ajantasaisen viestinnän suhteen korostuivat korona epidemian takia. Valtakunnallinen uutisointi hoivakotien niin sanotuista koronakuolemista ja maaliskuussa asetettu vierailukielto lisäsivät luonnollisesti läheisten huolta.

Kuten olemme huomanneet, koronaepidemiasta johtuva tilanne oli meille kaikille uusi ja siihen liittyvät ohjeistukset muuttuivat useasti. Jokainen ihminen suhtautui tilanteeseen hyvin eri tavoin, joka näkyi erilaisina toiveina myös läheisillä. Toisille oli erityisen tärkeää suojella läheisiä mahdollistamalla vapaaehtoinen karanteeni, kun taas toiset painottivat asukkaiden vapaata liikkumista ja kontaktin mahdollisuutta muiden kanssa.

Toisaalta myös Vantaan kaupungin erityisasumisen toiminnat sisältävät hyvin erilaisia asumisyksiköitä. Valtakunnallisten ohjeiden yhdistäminen erilaisissa asumismuodoissa vaatikin paljon järjestelyjä. Tietysti yhteinen tavoite oli ja on edelleen koronaviruksen hillitseminen ja tarttumisen välttäminen.

Saimme kevään aikana palautetta läheisiltä, että tiedottaminen heille ei ole ollut ajantasaista ja se on ollut joiltakin osin ristiriitaista. Tahdoimme korjata tätä tilannetta, ja aloitimmekin toukokuun lopulla soittokierroksen erityisasumisen asiakkaiden läheisille. Tarkoituksena oli kuunnella läheisen toiveita yhteydenpidon suhteen sekä keskustella vierailukielloista ja siihen liittyvistä vaihtoehtoisista tapaamismuodoista. 

Heinäkuun alussa loppunut soittokierros tavoitti noin 90 prosenttia meillä asuvien yli viiden sadan asukkaan läheisistä. Tämän lisäksi keskusteluja käytiin niiden asukkaiden kanssa, jotka hoitavat itse asiansa. Saatoimme keskustella jopa puolisen tuntia läheisten tai asukkaan kanssa ja kirjasimme ylös esille nousseita ajatuksia. Lisäksi olemme tarkistaneet käytäntöjä saamiemme palautteiden perusteella. Koemmekin, että puhelut ovat hyvä alku yhteisen ymmärryksen kehittämiseksi ja saatu palaute on ollut positiivista.

Asiakkaidemme läheisille on aiemmin järjestetty pari kertaa vuodessa läheisteniltoja ja toivottavasti tätä päästään jatkamaan taas pian. Lisäksi käytäntönä on ollut, että omahoitaja on yhteydessä asiakkaan läheisiin sovitulla tavalla, mutta jatkossa myös yksikön esimies tapaa läheisiä kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa on tarkoitus keskustella palvelun laatuun liittyvistä asioista, joita nyt puheluissakin käytiin läpi.

Haluan omalta osaltani kiittää läheisiä yhteydenotoista ja ymmärryksestä. Tämä kevät olisi sellainen, että harvemmin osasimme vastata kysymyksiinne, mutta saimme arvokasta tietoa keskusteluissamme. Koronaan liittyvien asioiden lisäksi kuulin monta tarinaa, millaista on olla hoivakodin asiakkaan läheinen.

Haluamme ehdottomasti jatkaa tätä läheisyhteistyötä. Aiomme selkeyttää läheisviestinnän työnjakoa ja toimia jatkossa rohkeampina viestijöinä. Tärkeintä on, että opimme tästä ajasta ja jatkamme rakentavaa yhteistyötä teidän läheisten ja asukkaiden kanssa.

Maria Borg, erityisasumisen palvelupäällikkö